Foto Edwin de Heij

De kracht van financieel echtscheidingsadvies, mediation en financiële planning in één hand 

Tegenwoordig eindigt bijna 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. ( 2017 CBS: 38,8% ) Een scheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Er moet veel geregeld worden. Door de vaak heftige emoties zijn al deze zaken lastig te overzien. Daarom is deskundig advies onmisbaar, want het is belangrijk er ”samen” goed uit te komen. Zeker als er kinderen in het spel zijn.

 

Goed scheiden doe je door ”samen” onder ogen te zien dat het huwelijk voorbij is. Maar niet het ouderschap.
Goed scheiden doe je door ”samen” te bespreken hoe het nu verder moet.

 

Bij dat alles kan DeForce Salland u behulpzaam zijn. Als onpartijdig adviseur zal ik ”samen” met u de benodigde zaken op een rijtje zetten om – in goed overleg – te komen tot een voor beide partners bevredigende oplossing.

Welke zaken moeten er geregeld worden?

 

Denk hierbij aan een ouderschapsplan voor de minderjarige kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, de financiële verzorging en zorgtaken van de kinderen, de gezamenlijke eigen woning (koop- of huurwoning), ontslag hoofdelijkheid hypotheek, pensioenrechten, koopsompolissen, verzekeringen, bankrekeningen, beleggingen, spaargelden, overige roerende en onroerende zaken, inboedel, testamenten en volmachten. Waarbij de eigen koopwoning en de pensioenrechten de grootste waarde vertegenwoordigd.

LET OP ! Met ingang van 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie aangepast.

 

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

 

Tijdens het gehele traject van uw scheiding kan ik mijn ruime kennis en ervaring voor u laten werken. Maar ook als het gaat om ”onderdelen” uit dit traject. Bijvoorbeeld wanneer u veel zelf wilt en kunt doen. Daarbij kunt u denken aan het doorrekenen van diverse financiële scenario’s, het toetsen op haalbaarheid, een duidelijk overzicht van de voor- en nadelen van de door u genomen beslissingen of een second opinion op uw voorlopige plannen. Onder het kopje Werkwijze leest u hier meer over.

Na de scheiding

 

Ook na de scheiding blijkt het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant regelmatig te moeten worden bijgesteld. Wensen veranderen, kinderen worden groter, er komt een nieuwe partner in je leven. Ook hierin ben ik u graag behulpzaam.

Wilt u meer informatie of advies?